خرداد ۲, ۱۳۹۸
397561 PCJ1US 749 Copy 960x720 روش های مشروط کردن

روش های مشروط کردن

مخلوط کردن گندم مرطوب و خشک: در این حالت رطوبت هر دو به حال تعادل در می آید. این روش […]
خرداد ۲, ۱۳۹۸
خزر خوشه 2 1 ذخیره سازی گندم

ذخیره سازی گندم

از آنجا که گندم در یک مقطع خاص از سال تولید و در یک دوره یکساله به مصرف می رسد، […]
خرداد ۲, ۱۳۹۸
خزر خوشه 2 1 بو جاری و تمییز کردن افت و نا خالصی های گندم

بو جاری و تمییز کردن افت و نا خالصی های گندم

۱- جدا کردن ناخالصی ها بذر علفهای هرز، دانه غلات دیگر، باقیمانده گیاهانی مانند کاه و کزل موادی که منشاء […]
خرداد ۲, ۱۳۹۸
00011111 انواع آرد گندم

انواع آرد گندم

  انواع آرد گندم :: آرد سفید: بخش درونی گندم :: آرد کامل گندم: برگرفته از تمام بخش‌های گندم :: […]
خرداد ۲, ۱۳۹۸
7334 Copy 2 آزمون های کنترل کیفیت آرد

آزمون های کنترل کیفیت آرد

پس از اتمام کار از محصول نهایی نمونه برداری شده وجهت اطمینان از صحت کار تولید ،نمونه را به واحد […]