تیر ۲۴, ۱۳۹۸
s 13 معرفی آرد نخودچی خزرخوشه

معرفی آرد نخودچی خزرخوشه

خزرخوشه از گذشته تا همیشه😊 ✅معرفی آرد نخودچی خزرخوشه خواستگاه نخود کشور ترکیه است. در ایران بزرگترین و قدیمی ترین […]